fitness khác gì gym

FITNESS KHÁC GÌ GYM?

Rất nhiều người khi bắt đầu tập luyện để cải thiện sức khỏe và thể lực thường gặp phải sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm FITNESS và GYM. Mặc dù giữa chúng có một số điểm tương đồng, nhưng cũng có những điểm khác biệt quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu…